Huurders AQL

image_pdfimage_print

Huurders F.A.Q (veel gestelde vragen)

Wilt u een woning huren?
Dan kunt u ons uw woonwensen aangeven in het inschrijfformulier. Daarna nemen wij contact met u op om uw woonwensen te bespreken. De ervaring leert dat wij door deze persoonlijke benadering de kans dat het klikt tussen huurder en verhuurder aanzienlijk kunnen vergroten.

Voor een inschrijving hebben wij nodig:

een ingevuld inschrijfformulier
een kopie van uw legitimatiebewijs
als u in loondienst bent: een kopie van uw loonstrook of arbeidscontract
als u ondernemer bent: uw meest recente aanslag inkomstenbelasting en een uittreksel van de Kamer van Koophandel

Kostenpatroon
U heeft de keuze uit 2 pakketten:
Pakket 1: Gratis inschrijving; via inschrijfformulier
Let er wel op dat je als een woning gevonden hebt, je de eerste maand te maken hebt met de volgende betalingen:
– tenminste één maand borg (deze krijg je terug aan het einde van je huurperiode, mits de eindoplevering voldoende wordt bevonden),
– voor meer informatie over onze kosten van bemiddeling kunt u terecht op ons kantoor te Waalre
– en de eerste maand huur (huur wordt altijd vooraf betaald)

Huuropzegging
Als huurder heeft u de vrijheid om uw huurovereenkomst te beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn en minimale huurperiode. Uw opzegtermijn zal in veel gevallen één kalendermaand bedragen; dit houdt in dat u een volledige maand als opzegtermijn moet hanteren voordat uw huurovereenkomst eindigt. Wanneer u de huur wilt opzeggen dient u dit schriftelijk via een aangetekend schrijven aan de verhuurder of beheerder kenbaar te maken.

Onderstaand vindt u enkele veelgestelde over woninghuur bij Kievit:

Kosten
Ben ik kosten verschuldigd aan Kievit Housing als ik mij inschrijf?
Nee, het inschrijven is helemaal gratis.

Huurprijs
Wat valt er onder de huurprijs?
De op onze website vermelde huurprijzen zijn altijd exclusief gas, water, elektriciteit, televisie, kabel-, internet- en telefoonaansluiting, servicekosten en gemeentelijke heffingen tenzij anders vermeld in de aanbieding/website. Gemeentelijke heffingen voor de huurder bestaan uit rioolrecht, afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting, etc.

Gestoffeerd/gemeubileerd
Zijn er verschillen tussen gestoffeerde en gemeubileerde woningen?
Gestoffeerde woningen zijn alleen voorzien van vloer-, wand- en raambekleding en vaste lichtarmaturen. Gemeubileerde woningen zijn daarnaast nog voorzien van een volledige inventaris.

Bezichtiging
Moet ik ingeschreven zijn om te kunnen bezichtigen?
Jazeker, u moet ingeschreven staan bij Kievit Housing en akkoord zijn gegaan met de algemene bepalingen.

Wachtlijsten
Zijn er wachtlijsten voor de woningen bij Kievit Housing?
Nee, wij hebben geen wachtlijsten.

Tijdelijke huurperiode
Wat is een tijdelijke huurovereenkomst?
De definitie van een tijdelijke huurovereenkomst is dat er een begin- en einddatum in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Op de einddatum dient de huurder de woning daadwerkelijk op te leveren.

Leegstandswet
Wat is de Leegstandswet?
De Leegstandswet is een door het Ministerie van VROM aangenomen maatregel om huiseigenaren die vanwege een langdurige verkoopperiode twee woningen bezitten tegemoet te komen. De huurwetgeving hierbij is versoepeld waardoor de verhuurder na een minimale huurperiode van 6 maanden een opzegtermijn heeft van 3 maanden. De huurder kan na 6 maanden met een opzegtermijn van 1 maand de huurovereenkomst opzeggen.

Ik wil een woning via Kievit Housing huren
Welke gegevens hebben wij nodig voor het huren van een woning?
Voordat wij een huurovereenkomst kunnen opstellen hebben wij van u de volgende gegevens nodig:

Een compleet ingevuld inschrijfformulier
Drie recente loonstroken en een werkgeversverklaring óf een accountantsverklaring
Een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs
Indien u incomplete gegevens aanlevert kunnen wij géén huurovereenkomst opmaken.

Borgsom
Moet ik een borgsom betalen en zo ja, wanneer krijg ik die terug?
Ja, u dient een borgsom te betalen, meestal 1 à 2 maanden huur, bij aanvang van de huurperiode. Deze blijft in beheer van Kievit Makelaardij of verhuurder en wordt binnen 1 maand ná goedbevinding van de eindinspectie na afloop van de huurperiode teruggestort op het door u opgegeven rekeningnummer.

Gedurende de huurperiode
Moet ik mijzelf aanmelden bij leveranciers van nutsvoorzieningen?
Ja, tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen, dient u uzelf aan te melden bij aanvang van de huurperiode. Op het proces verbaal van oplevering noteren wij de meterstanden.
Meestal hebben wij de formulieren voor elektra, gas en water bij ons, zodat dit direct kan worden afgehandeld.

Woning staat ook te koop
De woning die ik huur staat te koop. Moet ik meewerken aan een bezichtiging?
Ja, dit is opgenomen in de huurovereenkomst. De makelaar zal 48 uur van te voren (op werkdagen) een afspraak met u maken.

Tuin
Tuinonderhoud, is dat verplicht?
Ja, de tuin maakt deel uit van het gehuurde. Deze dient in de staat te blijven waarin u het heeft aanvaard. Dit is vastgelegd in het proces verbaal van oplevering.

Opzeggen van de huurovereenkomst
Ik wil de huurovereenkomst opzeggen. Hoe moet ik dat doen?
Afhankelijk van de opgenomen bepalingen in de huurovereenkomst kunt u opzeggen middels een aangetekende brief aan de verhuurder en een schrijven naar Kievit Makelaardij. U dient hiervoor uw huurovereenkomst te raadplegen.

Staat uw vraag er niet bij?
Neemt u dan contact